EHS-Teknik.dk


Om EHS - Grundlæggende Fysik - Opmåling - Beregninger - Grænseværdier - Skærmning - Mikrobølger - Lavfrekvente Felter - Earthing - Smartmeters - Leverandører - FAQ - Publikationer - Teknisk Analyse - Links

Hvornår er man sikker?

Myndighedernes grænseværdier er ubrugelige for EHS-ramte (og forventeligt også for den resterende befolkning, men staklerne har ikke opdaget det endnu...)

De tyske bygningsbiologer har udviklet en serie biologisk baserede grænseværdier (SBM205) for en lang række skadelige miljøpåvirkninger, heriblandt elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter. På næste side findes en oversigt over SBM2015-værdierne.

Et internationalt forskerhold, Bioinitiative, har samtidigt publiceret forslag til biologisk funderede grænseværdier.
Sidens indhold:

Anbefalinger fra Bioinitiative 2012
SBM2015 - tysk bygningsbiologisk standard
Sikkerhedsafstande

Anbefalinger fra Bioinitiative 2012

Bioinitiative 2012 eksponeringsgrænse

Anbefalet grænseværdi fra Bioinitiative 2012.


Bioinitiative har kun publiceret forslag til grænseværdier for mikrobølgeområdet.

Tilbage til oversigtenSBM2015 - tysk bygningsbiologisk standard

SBM2015 gælder også de lavfrekvente felter.

For en EHS-ramt vil det være hensigtsmæssigt at opnå SBM2015-værdier i sit hjem – og under alle omstændigheder i soveværelset.

SBM2015 - Eksponeringsgrænser

Bioinitiative 2012 eksponeringsgrænse

Anbefalet grænseværdi fra de tyske bygningsbiologer - SBM2015. SBM2015 Overview: http://www.baubiologie.de/downloads/sbm-15.pdf SBM2015 Guidelines: http://www.baubiologie.de/downloads/richtwerte-schlafbereiche-15.pdf


Tilbage til oversigtenSikkerhedsafstande

Ved applicering af de anbefalede grænseværdier fra SBM2015 og Bioinitiative 2012 kan man beregne sikkerhedsafstande ved benyttelse, som angivet i de følgende tabeller. Bemærk dog, at hovedparten af den trådløse teknologi er baseret på så høje effekttætheder, at de krævede sikkerhedsafstande er meget vanskeligt opnåelige i praksis.

Mobilmasternes antenner konstrueres normalt til at være retningsvirkende i både horisontal og vertikal henseende, hvilket giver en forstærkning i den retning, antennen peger. En typisk mobilmast dækker et område på 120°, hvorved tre antenner kan dække 360°. Kombineret med vertikal fokusering giver dette en retningsmæssigt forstærkende faktor på mellem ca 20 og 100 (set i forhold til en isotropisk antenne).

Sikkerhedsafstande til trådløst udstyr

Beregnede sikkerhedsafstande for forskelligt typisk mikrobølgebaseret udstyr


Tilbage til oversigten