EHS-Teknik.dk


Om EHS - Grundlæggende Fysik - Opmåling - Beregninger - Grænseværdier - Skærmning - Mikrobølger - Lavfrekvente Felter - Earthing - Smartmeters - Leverandører - FAQ - Publikationer - Teknisk Analyse - Links

Formler og beregninger


Note: Som decimalseparator anvendes "." for både ind- og uddata:
Beregn bølgelængde ud fra frekvens:

Formel:
λ = c/f
λ: Bølgelængde i meter
c: Lysets hastighed (299792458 m/s)
f: Frekvens i Hz

Indtast frekvens i Hz:


Beregn frekvens ud fra bølgelængde:

Formel:

λ = c/f
λ: Bølgelængde i meter
c: Lysets hastighed (299792458 m/s)
f: Frekvens i Hz

Indtast bølgelængde i meter:


Omregning mellem forskellige enheder for effekttæthed:

Effekttæthed i W/m2:Effektæthed i mW/m2:Effekttæthed i uW/m2:Effekttæthed i W/cm2:Effekttæthed i mW/cm2:Effekttæthed i uW/cm2:Beregn 3-dimensionel feltintensitet fra 3 1-dimensionelle målinger:

Formel:
Feltintensitet = √ (x2 + y2 + z2)
E: 3-dimensionel feltintensitet, målt i V/m
X, Y, Z: En-dimensionel feltintensitet, målt i V/m.

Note:
Nogle måleinstrumenter måler kun i een akse (en-dimensionel måling). Denne udregning omformer 3 een-dimensionelle målinger af feltintensitet til en samlet 3-dimensionel måling for feltintensitet.

X-akse feltintensitet i V/m:

Y-akse feltintensitet i V/m:

Z-akse feltintensitet i V/m:


Beregn feltintensitet ud fra effekttæthed:

Formel:
Pd = E2/Z0 = Z0*H2
Pd: Effekttæthed, målt i W/m2
E: Feltintensitet for det elektriske felt, målt i V/m.
H: Feltintensitet for det magnetiske felt, målt i A/m.
Z0: Frie rums impedans = 120π = 377Ω

Note:
I far-field kan feltintensitet og effekttæthed beregnes ud fra hinanden. Beregningen er kun gyldig i far-field.

Effekttæthed i W/m2:


Beregn effekttæthed ud fra feltintensitet for det elektriske felt:

Formel:
Pd = E2/Z0 = Z0*H2
Pd: Effekttæthed, målt i W/m2
E: Feltintensitet for det elektriske felt, målt i V/m.
H: Feltintensitet for det magnetiske felt, målt i A/m.
Z0: Fire rums impedans = 120π = 377Ω

Note:
I far-field kan feltintensitet og effekttæthed beregnes ud fra hinanden. Beregningen er kun gyldig i far-field.

Feltintensitet for det elektriske felt:


Beregn effekttæthed i given afstand fra en rundstrålende (isotropisk) antenne:

Formel:
Pd = Pt / (4 * π * d2)
Pd: Effekttæthed, målt i W/m2
Pt: Senderens udgangseffekt, målt i W
d: Distance, målt i meter

Senderens udgangseffekt målt i Watt:

Distance fra senderen, målt i meter:


Beregn effekttæthed i en given afstand fra en retningsbestemt antenne:

Formel:
Pd = (Pt * Gt) / (4 * π * R2)
Pd: Effekttæthed, målt i W/m2
Pt: Senderens udgangseffekt, målt i W
Gt: Antenneforstærkning (gain) lineær
d: Distance, målt i meter

Senderens udgangseffekt, målt i Watt:
Distance til senderen, målt i meter:
Antenneforstærkning (gain) (lineær):


Omregning af antenneforstærkning (gain) mellem dB og lineær:

Formel:
Glinear = 10(GdB / 10)
Glinear: Gain, lineær
GdB : Gain, målt i dB

Note:
Antenneforstærkning (gain) kan måles som et lineært ratio eller i decibel.
Antenneforstærkningen kan dog også angives i decibel sat i forhold til en isotropisk antenne, hvilket refereres til som dBi.
Idet gain for en isotropisk antenne er 1 svarer 1 dB gain til 1 dBi gain, men termen dBi angiver referencen til en isotropisk antenne.
En alternativ definition af antenneforstærkning sammenligner antennens gain med en tabsfri halvbølge dipolantenne, hvilket angives som dBd.
Idet en tabsfri halvbølge dipolanntenne har en forstærkning (gain) på 2,15 dBi er relationen mellem disse således: gain (dBd) = gain (dBi) - 2,15 dB.

Gain i dB:


Omregning mellem signalstyrke angivet i dBm og sendestyrke angivet i Watt:

Formel:
P(W)Power = 1W * 10(P(dBm)/10) / 1000
P(W) : Signalstyrke, målt i W
P(dBm) : Signalstyrke, målt i dBm

Note:
dBm angiver en måling i decibel refereret til en milliwatt.

Signalstyrke i dBm:


Omregning mellem signalstyrke angivet i Watt og signalstyrke angivet i dBm:

Formel:
P(dBm) = 10 * log10(1000 * P(W))
P(W) : Signalstyrke, angivet i W
P(dBm) : Signalstyrke, angivet i dBm

Note:
dBm angiver en måling i decibel refereret til en milliwatt

Signalstyrke i Watt:


Beregn EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) ud fra sendereffekt og antenneforstærkning:

Formel:
EIRP = Pt * Gt
Pt: Senderens udgangseffekt, målt i W
Gt: Antenneforstærkning (gain), angivet som lineært ratio

Senderens udgangseffekt i Watt:
Antenneforstærkning (gain) angivet som lineært ratio:


Beregn EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) ud fra elektrisk feltstyrke og afstand:

Formel:
EIRP = (E * d)2 / 30
E: Elektrisk feltstyrke, målt i V/m
d: Distance, målt i meter

Elektrisk feltstyrke i V/m:
Distance i m:


Beregn ERP (Effective Radiated Power) ud fra EIRP (Effective Isotropic Radiated Power):

Formel:
ERP = EIRP / 1.64

EIRP:


Friis formelen (Udregning af modtagen effekt) :

Formula:
Pr = (Pt * Gt * Gr * λ2 ) / (4*pi*d)2
Pr : Modtagen effekt, målt i W
Pt : Udsendt effektt, målt i W
Gt : Sendererens antenneforstærkning (gain), målt som lineært ratio
Gr : Modtagerens antenneforstærkning (gain), målt som lineært ratior
λ : Bølgelængde, målt i meter
d : Distance, målt i meter

Senderens udgangseffekt (W):
Senderens antenneforstærkning (lineært ratio):
Modtagerens antenneforstærkning (lineært ratio):
Bølgelængde (m):
Distance (m):


Beregn sikkerhedsafstand fra en sender:

Formel:
Pd = (Pt * Gt) / (4 * π * d2)
Pd: Effekttæthed, målt i W/m2
Pt: Senderens udgangseffekt, målt i W
Gt: Antenneforstærkning (gain), målt som lineært ratio
d: Distance, målt i meter

Note:
Sikkerhedsafstance beregnes ud fra:
SBM2008 "No Concern": 0.0000001 W/m2
BioInitiative 2012 "Precautionary Level": 0.000003 W/m2

Senderens udgangseffekt i Watt:
Antenneforstærkning (gain), målt i lineært ratio: